ČeskyEnglish

Další úspěšná recertifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. naplnila očekávání zainteresovaných stran a pokračuje v nastaveném trendu zlepšování kvality svých výrobků a služeb zdokonalováním certifikovaného systému managementu kvality v návaznosti na nové kvalitativní standardy, vydané v roce 2016.

Přestože oprávněnost vlastnictví předchozích certifikátů kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN P ISO/TS 16949:2009 by končila až v září 2018, společnost se přizpůsobila novým požadavkům trhu a v průběhu roku 2017 realizovala přestavbu a implementaci managementu kvality na nové standardy, aby se v únoru 2018 podrobila recertifikačnímu auditu certifikační společnosti Lloyd´s Register EMEA, v zastoupení Lloyd´s Register Quality Assurance Limited, v souladu s požadavky revidovaných standardů ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016.

Přechod na nový systém managementu kvality byl náročný nejen s ohledem na termíny vydání českých verzí nových standardů a rozsah certifikace, ale nemalé úsilí musela společnost vynaložit při implementaci zcela nových požadavků standardů, jakými byly například vypracování kontextu organizace, přehledu zainteresovaných stran, jejich požadavků, očekávání a v neposlední řadě zpracování analýz rizikovosti, a to jak v rámci procesního řízení, tak v rámci kontextu organizace.

S přihlédnutím ke zvolenému termínu recertifikačního auditu, rozsahu certifikace (ČSN EN ISO 9001:2016 současně s IATF 16949:2016) a množství nových požadavků byl výsledek auditu shledán úspěšným. Byly identifikovány „jen“ dvě malé neshody, nicméně, po odstranění jejich klíčových příčin společnost prokázala, že veškeré požadavky nových standardů byly úspěšně zvládnuty a certifikační společnost doporučila vystavení obou certifikátů na další 3 leté období a to konkrétně do 15. května 2021.

Udělení certifikátů tak potvrzuje vysokou úroveň stávající kvality výrobků, dosavadních služeb a celého systému řízení společnosti.

 

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040