ČeskyEnglish
Tisk

Kariéra

Zaměstnanci jsou důležitým faktorem naší výrobní a provozní činnosti. Potřeba nových pracovníků odráží dynamiku naší společnosti i nutnost udržet si konkurenceschopnost v této oblasti. V naší společnosti preferujeme aktivní přístup, odpovědnost a efektivitu.

Pokud máte zájem pracovat pro významného a největšího tuzemského výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku a splňujete požadovaná kritéria, zašltete nám svůj životopis, nebo kontaktujte Personální útvar společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Bližší informace k jednotlivým pracovním pozicím Vám rádi sdělíme na adrese: Mgr. Ivana Škrkoňová, tel.: 554222646, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zasláním životopisu udělujete společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.souhas se zpracováním Vašich osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

arrowHR SPECIALISTA

 

arrowHUTNÍK NEŽELEZNÝCH KOVŮ (kontilití)
Podílí se na odlévání pasů, reguluje výšku hladiny kovu v přelévacím žlábku, udržuje vytékací otvor ustalovací pece, čistí povrch tekutého kovu, provádí sekání pecí, podílí se na překládání odpadů.

 

arrowMISTR HUTNÍ VÝROBY
V plném rozsahu řídí útvar výroby směny, odpovídá za výsledky a dodržování plánovaných nákladů, úkoluje, motivuje, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance. Odpovídá za dodržování technologických postupů, za odborný růst podřízených zaměstnanců, dodržuje plán výroby, v plném rozsahu odpovídá za kvalitu výroby, pořádek na pracovišti a hygienu.

 

arrowOPERÁTOR DĚLÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Horizontální řezání hliníkových desek, produkovaných ALINVESTEM, Spolupráce na kontrole výsledných produktů.

  

arrowOPERÁTOR PILY - ŘEZÁNÍ HLINÍKOVÝCH DESEK
Provádí prvotní příjem materiálu včetně administrativních úkonů od interních a externích dodavatelů. Vede evidenci skladových zásob, předkládá požadavky na materiál, doplnění, provádí výdej ze skladu.

 

arrowPROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
Zajišťuje údržbu strojního zařízení, provádí kvalifikované opravy a seřizování strojního zařízení, vyrábí drobné náhradní díly, provádí údržbu na nevýrobním zařízení

 

arrowSKLADNÍK
Provádí zásobování výrobního provozu požadovaným materiálem, odvoz a dovoz, skladování, stohování materiálu do určených prostor.

 

arrowTECHNIK BOZP
Zajišťování činností v oblasti BOZP u výrobní společnosti, kontrola dodržování legislativních požadavků na pracovní prostředí, provádění preventivních kontrol, školení, šetření pracovních úrazů. Jednání a součinnost s kontrolními a dozorovými orgány na úseku BOZP. Vyhledávání a hodnocení rizik a zpracovávání příslušných interních norem z oblasti BOZP. Navrhování a kontrola opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

 

arrowTECHNOLOG (DIVIZE OBALY)
Řeší technologické postupy, problémy na strojních zařízeních, navrhuje zlepšení procesů. Připravuje podklady pro technologickou dokumentaci, vytváří technologickou dokumentaci. Připravuje a koordinuje provozní zkoušky.

 

arrowTECHNOLOG JUNIOR
Stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby. Určuje, zkouší a vyvíjí technologické postupy v oblasti válcování za studena a dělení válcovaných polotovarů včetně jejich tepelného zpracování, metalurgie tavení. Řídí technické a technologické zkoušky a ke všem činnostem pořizuje dostatečnou dokumentaci.

 

arrowTECHNOLOG SENIOR
Stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby. Určuje, zkouší a vyvíjí technologické postupy v oblasti válcování za studena a dělení válcovaných polotovarů včetně jejich tepelného zpracování, metalurgie tavení. Řídí technické a technologické zkoušky a ke všem činnostem pořizuje dostatečnou dokumentaci.

 

arrowTECHNOLOG POLYGRAFIE
Polygrafický technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky polygrafické výroby, zajišťuje technologickou přípravu a podporu výroby včetně zavádění nových výrobků.

 

arrowTISKAŘ
Provádí 1-8mi násobný potisk a lakování čisté nebo zušlechtěné Al folie nebo papíru, PET a BOPP fólií a umělých hmot. Kontroluje soutisk a odstín barev, kvalitu vstupních a výstupních materiálů, odebírá vzorky pro hodnocení kvality. Provádí jednostranné, oboustranné lakování, barvení, nanášení TE laků.

 

arrowVALCÍŘ KOVŮ
Obsluha strojního zařízení, válcovna folií. Příprava materiálu k válcování, vázání materiálu. Podílí se na výměně pracovních a opěrných válců, ořezávacího a válcovacího stolu. Manipulace s odpady.

 

arrowVEDOUCÍ ÚDRŽBY ELEKTRO
Zodpovídá za technický stav a bezporuchový provoz výrobního zařízení po stránce elektro. Projednává kooperace pro opravy elektro zařízení, připravuje zadání pro rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace. Zpracovává návrhy oprav. Provádí kontrolu servisní a opravárenské činnosti. Uvádí do provozu strojní zařízení po opravách. Zpracování analýz poruchovosti a technického stavu strojního zařízení v oblasti elektro.

 

arrowZUŠLECHŤOVAČ
Provádí podlepování, barvení a lakování čisté nebo zušlechtěné Al folie, papíru, BOPP a umělých hmot, kontroluje odstín barev, kvalitu nánosu laků a kvalitu vstupních a výstupních materiálů.

 

 

 

 

 

Zajišťuje údržbu strojního zařízení, provádí kvalifikované opravy a seřizování strojního zařízení, vyrábí drobné náhradní díly, provádí údržbu na nevýrobním zařízení.  

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040