ČeskyEnglish
Tisk

Kariéra

Zaměstnanci jsou důležitým faktorem naší výrobní a provozní činnosti. Potřeba nových pracovníků odráží dynamiku naší společnosti i nutnost udržet si konkurenceschopnost v této oblasti. V naší společnosti preferujeme aktivní přístup, odpovědnost a efektivitu.

Pokud máte zájem pracovat pro významného a největšího tuzemského výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku a splňujete požadovaná kritéria, zašltete nám svůj životopis, nebo kontaktujte Personální útvar společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Bližší informace k jednotlivým pracovním pozicím Vám rádi sdělíme na adrese: Mgr. Ivana Škrkoňová, tel.: 554222646, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

arrowHR SPECIALISTA

 

arrowHUTNÍK NEŽELEZNÝCH KOVŮ (kontilití)
Podílí se na odlévání pasů, reguluje výšku hladiny kovu v přelévacím žlábku, udržuje vytékací otvor ustalovací pece, čistí povrch tekutého kovu, provádí sekání pecí, podílí se na překládání odpadů.

 

 arrowMISTR HUTNÍ VÝROBY 

V plném rozsahu řídí útvar výroby směny, odpovídá za výsledky a dodržování plánovaných nákladů, úkoluje, motivuje, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance. Odpovídá za dodržování technologických postupů, za odborný růst podřízených zaměstnanců, dodržuje plán výroby, v plném rozsahu odpovídá za kvalitu výroby, pořádek na pracovišti a hygienu.

 

arrowOPERÁTOR DĚLÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Horizontální řezání hliníkových desek, produkovaných ALINVESTEM, Spolupráce na kontrole výsledných produktů.

  

arrowOPERÁTOR ALD (obsluha horizontální a vertikální pily)
Provádí prvotní příjem materiálu včetně administrativních úkonů od interních a externích dodavatelů. Vede evidenci skladových zásob, předkládá požadavky na materiál, doplnění, provádí výdej ze skladu.

 

arrowTECHNIK BOZP
Zajišťování činností v oblasti BOZP u výrobní společnosti, kontrola dodržování legislativních požadavků na pracovní prostředí, provádění preventivních kontrol, školení, šetření pracovních úrazů. Jednání a součinnost s kontrolními a dozorovými orgány na úseku BOZP. Vyhledávání a hodnocení rizik a zpracovávání příslušných interních norem z oblasti BOZP. Navrhování a kontrola opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

 

arrowTECHNOLOG JUNIOR
Stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby. Určuje, zkouší a vyvíjí technologické postupy v oblasti válcování za studena a dělení válcovaných polotovarů včetně jejich tepelného zpracování, metalurgie tavení. Řídí technické a technologické zkoušky a ke všem činnostem pořizuje dostatečnou dokumentaci.

 

arrowTECHNOLOG SENIOR
Stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby. Určuje, zkouší a vyvíjí technologické postupy v oblasti válcování za studena a dělení válcovaných polotovarů včetně jejich tepelného zpracování, metalurgie tavení. Řídí technické a technologické zkoušky a ke všem činnostem pořizuje dostatečnou dokumentaci.

 

arrowTISKAŘ
Provádí 1-8mi násobný potisk a lakování čisté nebo zušlechtěné Al folie nebo papíru, PET a BOPP fólií a umělých hmot. Kontroluje soutisk a odstín barev, kvalitu vstupních a výstupních materiálů, odebírá vzorky pro hodnocení kvality. Provádí jednostranné, oboustranné lakování, barvení, nanášení TE laků.

 

arrowVALCÍŘ KOVŮ
Obsluha strojního zařízení, válcovna folií. Příprava materiálu k válcování, vázání materiálu. Podílí se na výměně pracovních a opěrných válců, ořezávacího a válcovacího stolu. Manipulace s odpady.

 

arrowVEDOUCÍ ÚDRŽBY ELEKTRO
Zodpovídá za technický stav a bezporuchový provoz výrobního zařízení po stránce elektro. Projednává kooperace pro opravy elektro zařízení, připravuje zadání pro rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace. Zpracovává návrhy oprav. Provádí kontrolu servisní a opravárenské činnosti. Uvádí do provozu strojní zařízení po opravách. Zpracování analýz poruchovosti a technického stavu strojního zařízení v oblasti elektro.

 

arrowVÝVOJOVÝ PRACOVNÍK (MATERIÁLOVÝ SPECIALISTA OBALY)
Řešit zadané vývojové a inovační projekty materiálové povahy v rámci schválené strategie, Využívat zavedené technologické postupy a podílet se na jejich inovacích, Komunikovat se zástupci obchodu trendy v produktovém portfóliu, Aktivně se účastnit komunikace se zákazníky s cílem ověřovat nové materiálové trendy, podílet se na vhodné aplikaci dodávaných produktů, Spolupracovat s vybranými vysokými školami a výzkumnými ústavy, Sledovat vývoj nových technologií v souvislosti s novými materiálovými vlastnostmi materiálů, ověřovat možnosti jejich zavedení, Doporučovat vhodné přístrojové vybavení pro komplexní funkci VaI centra.

 

arrowVÝVOJOVÝ PRACOVNÍK (MĚŘENÍ A REGULACE)
Řešit zadané vývojové a inovační projekty materiálové povahy v rámci schválené strategie, Využívat zavedené technologické postupy a podílet se na jejich inovacích, Aktivně se účastnit komunikace se zákazníky s cílem ověřovat nové materiálové trendy, podílet se na vhodné aplikaci dodávaných produktů, Spolupracovat s vybranými vysokými školami a výzkumnými ústavy, Sledovat vývoj nových technologií v souvislosti s novými materiálovými vlastnostmi materiálů, ověřovat možnosti jejich zavedení, Doporučovat vhodné přístrojové vybavení pro komplexní funkci VaI centra.

 

arrowVEDOUCÍ ÚDRŽBY ELEKTRO
Zodpovídá za technický stav a bezporuchový provoz výrobního zařízení po stránce elektro. Projednává kooperace pro opravy elektro zařízení, připravuje zadání pro rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace. Zpracovává návrhy oprav. Provádí kontrolu servisní a opravárenské činnosti. Uvádí do provozu strojní zařízení po opravách. Zpracování analýz poruchovosti a technického stavu strojního zařízení v oblasti elektro.

 

arrowZUŠLECHŤOVAČ
Provádí podlepování, barvení a lakování čisté nebo zušlechtěné Al folie, papíru, BOPP a umělých hmot, kontroluje odstín barev, kvalitu nánosu laků a kvalitu vstupních a výstupních materiálů.

 

 

 

 

 

Zajišťuje údržbu strojního zařízení, provádí kvalifikované opravy a seřizování strojního zařízení, vyrábí drobné náhradní díly, provádí údržbu na nevýrobním zařízení.  

 

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040