ČeskyEnglish
Tisk

Certifikace

o-spolecnostiCertifikaceKvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Tato zásada se uplatňuje při veškeré řídící, organizátorské a motivační práci v AL INVEST Břidličná, a.s.

Kvalita

Zabezpečování kvality výrobků AL INVEST Břidličná a.s je založeno na principu uspokojování potřeb zákazníků. Vztah ke kvalitě je deklarován politikou jakosti.

Jakostí se rozumí dodávat zákazníkům výrobky, služby a informace v souladu s jejich skutečnými potřebami a v souladu s obecně platnými normami napoprvé správně, v požadované kvalitě, bez vzniku zmetků a ztrát jakéhokoli druhu.

Jakost je zajišťována uplatňováním zásad a požadavků certifikovaného systému jakosti. Záruky za jakost výrobků jsou zákazníkovi poskytovány systémem uzavírání obchodních smluv, kontraktů a všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

Certifikat-ISO-TS-16949-2009-CJOrganizačně je péče o jakost strukturována takovým způsobem, aby docházelo k synergickému efektu spolupráce mezi útvary zabývajícími se systémem organizace a řízení jakosti, útvary zaměřenými na kvalitu produkce a útvary provádějícími testování, vybavenými zkušebním zařízením vysoké technické úrovně. Data, vznikající při testování výrobků jsou centrálně archivována v jednotné databázi Labsystém, jsou dostupná všem útvarům. Tyto útvary jsou schopné ve shodě s požadavkem zákazníka poskytnout informace o kvalitě výrobků formou atestů a certifikátů, v souladu s normou ČSN EN 10 204.

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040