ČeskyEnglish
Tisk

Zasedání valné hromady akcionářů

zasedaniDne 28.6.2004 se konala v sídle společnosti valná hromada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrky za rok 2003, rozhodla o rozdělení zisku za rok 2003 včetně stanovení tantiém, schválila výroční zprávu za rok 2003 ( viz. ekonomika – výroční zpráva 2003 ), schválila zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 a schválila zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2003. Dále pak rozhodla o změně Stanov společnosti včetně snížení počtu členů představenstva na čtyři ( v souvislosti s odstoupením Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce předsedy představenstva společnosti k 24. 6.2004 ).

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040