ČeskyEnglish
Tisk

Výroční zpráva 2009

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,

rok 2009 byl pro naši společnost rokem složitým, neboť jsme se museli vyrovnat nejen se stagnující poptávkou trhu, ale i s řadou restrukturalizačních a personálních změn.

Výsledky těchto opatření se projevily ve zlepšených výsledcích hospodaření zvláště v druhé polovině roku 2009.

Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti jako důsledek uvedených opatření.

Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů a fólií pro domácnosti. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, které nepodléhá vlivům hospodářského cyklu.

Tato široká produktová orientace pomohla k tomu, že meziroční pokles prodejů zůstal pod úrovní 5 %.
Úroveň zisku a řízení aktiv pomohlo podniku posílit jeho stabilitu, která se projevila meziročním poklesem zadluženosti o 5,3 procentních bodů.

Tak jako v minulém roce stál před vedením společnosti nelehký úkol v podobě restrukturalizace podniku, tak v roce 2010 bude tímto úkolem definování strategie a určení dalšího směřování.

Dovolte mi, abych poděkoval akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům podniku za spolupráci v roce 2009.

Ing. Petr Otava, CSc.
předseda představenstva
V Břidličné dne 7. června 2010

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040