Tisk

Výroční zpráva za rok 2013

Dámy a pánové, vážení akcionáři,

rok 2013 byl pro společnost rokem změn. I přes všechny tyto změny se nám v novém organizačnímuspořádání v roce 2013 velmi dařilo.

Rok změn představoval především zásahy do organizačního uspořádání. Od 1. 1. 2013 začala společnost AL INVEST Břidličná, a.s. prodávat větší část své produkce přes společnost METALIMEX a. s. Převod obchodní činnosti nebyl jednoduchý, přenastavili jsme veškeré procesy tak, aby naši zákazníci neměli s touto změnou potíže. Od 1. 6. 2013 jsme změnili i vnitřní uspořádání společnosti a vrátili jsme se k divizionálnímu uspořádání. V průběhu roku bylo realizováno mnoho dalších změn, především v oblasti řízení lidských zdrojů, jako například nový motivační a odměňovací systém pro všechny pracovníky ve firmě. Všechny tyto změny společnost zvládla, což potvrdil úspěšně dokončený audit ISO 9001.

Společnost dosáhla tržeb za prodané výrobky 4,06 mld. Kča objem výroby byl na úrovni 54 781 tun. Z výše uvedených tržeb jsme vygenerovali zisk před zdaněním ve výši 209,3 mil. Kč. Objem investic
dosáhl výše 118,8 mil. Kč, přičemž investicí roku bylo pořízení nového lakovacího stroje CERUTTI. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. zaměstnávala 929 zaměstnancůa průměrný výdělek dosáhnul úrovně24 898,- Kč.

V roce 2014 očekáváme ekonomickou stabilitu společnosti jak v tržbách, hospodářském výsledku, tak i v počtu zaměstnanců. Hlavním cílem je realizace nových investic především do dvou divizí, a to jednak do divize Obaly, kde budeme pořizovat nové tiskové stroje, a do divize Fólie, kde bychom měli dokončit investici nové homogenizační žíhací pece a zahájit investici do nových fóliárenských pecí.

Chci poděkovat akcionářům a obchodním partnerům za důvěru v AL INVEST Břidličná, a.s., jakož i svým spolupracovníkům a zaměstnancům firmy za úsilí a výsledky, kterých jsme v roce 2013 dosáhli.

 

Ing. Petr Otava, CSc.
předseda představenstva

 

 

Související soubory:
SouborVelikost
Uložit tento soubor (Annual report 2013.pdf)Annual report 20135221 Kb
Uložit tento soubor (Výroční zpráva 2013.pdf)Výroční zpráva 20136351 Kb