ČeskyEnglish
Tisk

Kariéra

Zaměstnanci jsou důležitým faktorem naší výrobní a provozní činnosti. Potřeba nových pracovníků odráží dynamiku naší společnosti i nutnost udržet si konkurenceschopnost v této oblasti. V naší společnosti preferujeme aktivní přístup, odpovědnost a efektivitu.

Zájemci o zaměstnání ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. mohou zaslat svůj životopis nebo vyplněný dotazník na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popřípadě na adresu sídla naší společnosti.

Zasláním životopisu uděluji společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.souhas se zpracováním mých osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Datum aktualizace seznamu: 25.5.2018

 

arrowHUTNÍK NEŽELEZNÝCH KOVŮ (kontilití)
Podílí se na odlévání pasů, reguluje výšku hladiny kovu v přelévacím žlábku, udržuje vytékací otvor ustalovací pece, čistí povrch tekutého kovu, provádí sekání pecí, podílí se na překládání odpadů.


arrowKONSTRUKTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
Zajišťuje projekční a konstrukční zpracování a přípravu přidělených zakázek včetně technických výpočtů, vypracovává technické zprávy, kompletuje dokumentaci, rozhoduje o konstrukční možnosti realizace zakázek, vypracovává technologické postupy.


arrow
KONTROLOR
Kontrola a balení hotových výrobků dle požadavků zákazníka. Obsluha balících strojů, ráfování. Příprava balícího materiálu. Vedení předepsané dokumentace a evidence. Predikce zařazení do kurzu obsluhy mostového jeřábu z kabiny ve výšce v rámci procesu zastupitelnosti.

 

arrow MISTR HUTNÍ VÝROBY
V plném rozsahu řídí útvar výroby směny, odpovídá za výsledky a dodržování plánovaných nákladů, úkoluje, motivuje, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance. Odpovídá za dodržování technologických postupů, za odborný růst podřízených zaměstnanců, dodržuje plán výroby, v plném rozsahu odpovídá za kvalitu výroby, pořádek na pracovišti a hygienu.

arrowOPERÁTOR DĚLÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Obsluha strojního zařízení – okružní nůžky, provádí ořez, dělení a převíjení materiálu.

 

arrowPRROJEKTOVÝ MANAŽER STROJNÍ
Spolupodílí se na návrzích technického řešení modernizace strojního zařízení, dispozičních řešení a realizaci investičních akcí.

 

arrowPROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Zajišťuje údržbu strojního zařízení, provádí kvalifikované opravy a seřizování strojního zařízení, vyrábí drobné náhradní díly, provádí údržbu na nevýrobním zařízení.

arrowSKLADNÍK (SKLAD SUROVIN)
Provádí nakládací a vykládací práce, rozdělení došlého materiálu pro jednotlivé sklady, kontrola skladových prostorů. Provádí vyskladňování materiálu dle výdejek do tavíren, naskladňování a vyskladňování celního skladu.

 

arrowSTROJNÍ TECHNIK JUNIOR
Pod odborným vedením vykonává tyto činnosti: Navrhuje technická řešení pro opravy a modernizaci. Zajišťuje časovou a věcnou koordinaci oprav. Zajišťuje potřebnou technickou dokumentaci. Vyhledává a jedná s externími dodavateli, kontroluje a koordinuje jejich činnost.
 

arrowSTROJNÍ TECHNIK SENIOR
Samostatně navrhuje technická řešení pro opravy a modernizaci strojního zařízení. Navrhuje a vypracovává technologické postupy oprav a modernizace. Vyhotovuje technická zadání pro výběrová řízení. Vyhledává a jedná s externími dodavateli, kontroluje a koordinuje jejich činnost. Spolupracuje na přípravě a realizaci investičních akcí. Zajišťuje technickou dokumentaci. Je zodpovědný za náklady.

arrowTECHNIK PŘÍPRAVY TISKU
Technik přípravy tisku kompletuje podklady pro tiskovou přípravu, vede dokumentaci a evidenci předtiskové přípravy, komunikuje s obchodními zástupci, zákazníky a grafickými studii.

arrowTECHNIK SPECIALISTA - ELEKTRO
Provádí preventivní prohlídky a kontroly stavu elektro zařízení. Zodpovídá za technický stav a bezporuchový provoz výrobního zařízení po stránce elektro. Projednává kooperace pro opravy elektro zařízení, připravuje zadání pro rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace. Zpracovává návrhy oprav. Provádí kontrolu servisní a opravárenské činnosti. Uvádí do provozu strojní zařízení po opravách. Zpracování analýz poruchovosti a technického stavu strojního zařízení v oblasti elektro.

arrowVALCÍŘ KOVŮ
Obsluha strojního zařízení, válcovna folií. Příprava materiálu k válcování, vázání materiálu. Podílí se na výměně pracovních a opěrných válců, ořezávacího a válcovacího stolu. Manipulace s odpady.

 

 

Zajišťuje údržbu strojního zařízení, provádí kvalifikované opravy a seřizování strojního zařízení, vyrábí drobné náhradní díly, provádí údržbu na nevýrobním zařízení.  

Kde nás najdete

Kontakty

  • AL INVEST Břidličná, a.s.
  • Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
  • Česká republika
  • Tel.: +420 554 221 111
  • Fax: +420 554 222 700
  • info@alinvest.cz
  • IČ: 273 76 184
  • DIČ: CZ273 76 184
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3040